Lékařka:  MUDr. Jitka Kuntová

Vystudovala jsem na  2. LF Univerzity Karlovy v Praze obor pediatrie a studium jsem završila promocí v roce 1983. Po promoci jsem nastoupila na Dětskou kliniku ILF Ústí nad Labem,  kde jsem pracovala na oddělení kojenců a potom na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Po přestěhování do Zbraslavic jsem pracovala na dětském oddělení kutnohorské nemocnice. V rámci předatestační přípravy jsem pracovala také na chirurgii a absolvovala stáž na II. Dětské klinice FN Motol v Praze.

V roce 1990 jsem úspěšně složila 1. atestaci z pediatrie a začala jsem pracovat jako obvodní dětská lékařka ve Zbraslavicích a Červených Janovicích. Dále jsem  zůstala v kontaktu s dětským oddělením v Kutné Hoře a později v Kolíně, kde jsem vykonávala pohotovostní služby.

V roce 2009 mi byla ministerstvem zdravotnictví přiznána  specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru  praktické lékařství pro děti a dorost. Jsem držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání.

 

Sestra:  Magda Dudlová

Mnoholetá praxe v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Informace o ordinaci
 

MUDr. Jitka Kuntová s.r.o.

MUDr. Jitka Kuntová
Praktický lékař pro děti a dorost
IČ 07 34 19 62

Vybavení ordinace

  • Ordinace je vybavena přístrojem QuikRead pro měření C reaktivního proteinu, který pomáhá při rozhodování, zda nemocné dítě léčit antibiotiky. Při virových onemocněních je podávání antibiotik zbytečné a CRP zůstává nízký. Ale pokud jde o bakteriální onemocnění, které podávání antibiotik vyžaduje, CRP se zvyšuje.
  • Ordinace je dále vybavena močovým analyzátorem URITEX, který umožňuje vyšetření moči přímo v ordinaci.
  • Zapůjčujeme kojenecké váhy.
  • Nastřelujeme náušnice.

Příjem nových pacientů

  • Ordinace přijímá nové pacienty.